top of page

Sashimi

SASHIMI

Tonno Balfegò

4 pezzi

Akami

10 €

Chutoro

12 €

Otoro

14 €

Ricciola

7 €

Capasanta

4 pezzi

7 €

Sashimi di Salmone

4 pezzi

5 €

Sashimi misto

12 pezzi - Tonno, Salmone, Ricciola

22 €

bottom of page